Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Ban hành Tên văn bản
24/05/2021 Báo cáo thực trạng quản trị và Cơ cấu tổ chức năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2
30/03/2021 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp năm 2021
29/03/2021 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020
16/03/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
01/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020
01/02/2021 Báo cáo giám sát năm 2020
01/02/2021 Báo cáo tài chính năm 2020
20/07/2020 BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2 Tên chủ sở hữu: ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2020
20/07/2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
20/07/2020 Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào các dự án hình thành TSCĐ và XDCB 6 tháng đầu năm 2020
02/06/2020 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất
02/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2019
Hiển thị 1-12 (Của 50 )
Trang 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Trước « Sau · Trang kế Sau cùng
Danh mục văn bản
Văn bản Trung Ương
Văn Bản Thành Phố
Văn Bản Nội Bộ
Copyright © 2014
Lượt truy cập   : 5778923
Đang xem   : 12
CÔNG TY TNHH - MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2
936 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM
Tel:(84-28) 3742 1166 -- Fax: (84-28) 3742 1167
Email:dvci.q2@tphcm.gov.vn