thông báo
Thư mời chào giá cạnh tranh - Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(01/04/2021)
Thư mời chào giá cạnh tranh
Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại chợ Thảo Điền
(04/03/2021)
Về việc thực hiện chào giá cạnh tranh gói thầu Mua bảo hiểm cháy, nố bắt buộc tại chợ Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2.
(04/03/2021)
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
Thẩm định giá mặt bằng khu nhà lồng chợ' tạm Thạnh Mỹ Lọi, phường Thạnh Mỹ Lọi, quận 2 vó’i diện tích 1.080m2 (trong đó Nhà lồng: 792m2; Khuôn viên: 288m2)
(01/10/2020)
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
(22/09/2020)
Về việc Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại chợ Bình Khánh năm 2020

(15/06/2020)
Thư mời chào giá cạnh tranh
Thẩm định giá kho xưởng 3B (05/02/2020)
Thư mời chào giá cạnh tranh
(31/12/2019)
Về việc thực hiện chào giá cạnh tranh gói thầu Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại chợ Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2.
(31/12/2019)
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
(01/10/2019)
Thư mời chào giá cạnh tranh
Thẩm định giá các bến bãi trong Khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (25/09/2019)
Thư mời chào giá cạnh tranh
Thẩm định giá cho thuê mặt bằng dịch vụ công cộng thuộc chung CU’ An Lộc 2 (lô B2) vói diện tích 50m2, giáp mặt tiền đưòng Vũ Tông Phan, phưòng An Phú, quận 2
(02/08/2019)
Thư mời chào giá cạnh tranh
Thẩm định giá mặt bằng khu Nhà lồng chợ tạm Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 với diện tích 1.080m2 (trong đó Nhà lồng : 792m2; Khuôn viên: 288m2)
(02/08/2019)
Thông báo chào giá cạnh tranh thuê kho xưởng 3B thuộc Khu công nghiệp Cát Lái
(12/07/2019)
Báo cáo giám sát tài chính năm 2018
(14/06/2019)
THÔNG BÁO MỚI
Copyright © 2014
Lượt truy cập   : 5696063
Đang xem   : 9
CÔNG TY TNHH - MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2
936 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM
Tel:(84-28) 3742 1166 -- Fax: (84-28) 3742 1167
Email:dvci.q2@tphcm.gov.vn