Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
CÁC văn bản khác
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán phục vụ cổ phần hóa
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo công khai tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 năm 2014
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo tài chính quý II năm 2015 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
V/v Xếp hạng I đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2.
V/v Kết quả bình xét, đánh giá các doanh nghiệp văn hóa năm 2014.
Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo giám sát tài chính năm 2015
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 năm 2014
Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 năm 2014
Thực hiện công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2015 theo Thông tư 171/2013/TT-BTC
Thực hiện công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo giám sát tài chính năm 2016
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Văn bản Trung Ương
Văn Bản Thành Phố
Văn Bản Nội Bộ
Copyright © 2014
Lượt truy cập   : 152672
Đang xem   : 4
CÔNG TY TNHH - MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2
936 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM
Tel:(84-28) 3742 1166 -- Fax: (84-28) 3742 1167
Email:dvci.q2@tphcm.gov.vn